Quiz 1 of 4

Hvad er dine 3 største ønsker til forandring?

Brian Nielsson 17. april 2021

Her skal du arbejde med 3 ting du ønsker at ændre. Nedenfor i Quizzen kan du dokumentere det og vil bliver gemt som pdf til dig.

Beslut dig for en periode:

Beslut dig for en periode, hvor du vil arbejde med nye vaner og værktøjer. Min anbefaling er en periode på mellem 4 og 12 uger og skriv datoerne i din kalender.

Find din kalender frem og beslut dig for:

  1. Periode på  ____ uger
  2. Startdato ____
  3. Opfølgningsdato ca. halvvejs ____
  4. Sæt en dato for når du er nået i mål  _____ og lav en bemærkning i din kalender, at du skal gå ind og tage Quizzen igen.

Start med at find de 3 ting du ønsker at forandre

Her er nogle eks. på forandringsmuligheder:

  1. Bedre fysisk tilstand bedre velbefindende og mindre stress
  2. Mere rolig tilgang til både arbejde og privatliv
  3. Slippe negativ energi/ få mere balance i mit liv

Lav en prioriterede rækkefølge af  3 ting du ønsker at forandre.

Sæt værdi på, hvor du er i dag og hvor du gerne vil være efter den periode du har besluttet. 1 er lav 10 er høj

  1. ønske til forandring
  2. ønske til forandring
  3. ønske til forandring