fbpx

Kim Junges forløb

Baggrund:
Jeg ønskede at påbegynde processen som en konsekvens af forskellige symptomer, som fysiske smerter i ryg, problemer med at sove, manglende tilstedeværelse, problemer med koncentrationen og en følelse af uoverskuelighed når nye opgaver dumpede ned i min indbakke.

Målet:
Jeg vil gerne øge min samlede kapacitet både i forhold til mit arbejde, men også i forhold til min private situation med fuldtidsarbejdende kone, 3 børn i alderen 6, 10 og 13 og behov for egen tid.

Et ønske om øget tilstedeværelse i eksterne møder, interne møder og i mit samvær med min børn og kone, har også en meget høj prioritet. Samtidig vil jeg gerne af med mine fysiske skavanker.

Processen:
Jeg har mødtes med Brian henover en længere periode, og hvert møde har haft nogenlunde samme struktur. Møderne har været opdelt i én del, hvor vi har haft samtaler om forskellige emner, mens den anden del har været egentlig meditation. Vi har testet forskellige meditationsformer, og fundet frem til den form som giver mig det bedste resultat.

Samtalerne har naturligt kredset om nogle af de emner i mit liv (arbejds- og privatliv), som har givet mig udfordringer. I disse samtaler har Brian givet mig super konkrete forslag til hvordan en ny anskuelse af et problem faktisk kan lede til en mere langtidsholdbar løsning af selvsamme problem. Samtidig har jeg været så ”heldig”, at jeg har haft nogle eksempler fra mit eget liv, hvor jeg konkret kunne afprøve denne nye måde at løse udfordringer på. Resultatet har været bemærkelsesværdigt, men er på ingen måde opnået gennem nogle lette genveje.

Meditationen har givet mig evnen til at komme helt ned i ro, hvilket jo står i skærende kontrast til mit travle arbejdsliv, og mit til tider hektiske privatliv. Netop vekselvirkningen mellem det travle liv, og roen som meditationen giver mig, viser sig nu for mig at være det helt, helt rigtige.

Resultatet:
Lige nu har jeg den travleste periode i mine 3 år i Microsoft, samtidig står jeg privat med nogle meget store og muligvis skelsættende udfordringer. Til trods for al dette har jeg en fuldstændig ufattelig ro indeni. Der er ganske enkelt ingen af alle de mange udfordringer jeg bliver udsat for arbejdsmæssigt og privat, som øger min puls med ét slag.

Gennem min nye erfaring med at anskue udfordringer på en ny måde, og gennem mine mentale optankninger, som jeg foretager når jeg mediterer, har jeg opnået en tro på mine evner til at klare udfordringer. Dette i et omfang, som faktisk betyder at jeg får positiv energi af travlheden og de mange udfordringer.

Den nye ro kommer desuden til udtryk ved, at jeg mærker mine egen øget tilstedeværelse i alt hvad jeg foretager mig. Det betyder pludselig, at selv de små ting her i livet, kan konstateres, mærkes og skabe glæde.

Gennem processen har jeg lært mig selv endnu bedre at kende, og lært at jeg som menneske og som ressource i en virksomhed, faktisk har en større kapacitet end jeg umiddelbart gør mig tanker om.

Konklusion:
Jeg er principielt imod de fleste former for evangalisering når det drejer sig om meget private spørgsmål som religion, måder at reagere på stress på osv. Det er sådan set heller ikke mit ærinde i denne situation. Uden at rose mig selv alt for meget, så vil jeg dog bare håbe for dem af mine kolleger med et reelt behov, at de har modet til at starte en proces.

For mig har det været en fantastisk oplevelse og har betydet en øget tro på at jeg kan klare en hvilken som helst udfordring som både arbejds- og privatlivet giver mig

Tak for det Kim Junge