fbpx

3 Vaner til High Performance Teams

Heldags-workshop

Jeg har sammen med Tina Gaarn Christensen planlagt en heldags-workshop. Vi vil gerne introducere dig og dit team for de grundlæggende principper til at performe på et højt niveau samtidig med, at I får MERE tid, FLERE resultater og MINDRE stress.

Opskriften er at skabe nye vaner, både individuelt og som team. Vi arbejder med øvelser, der øger teamets fælles bevidsthed. Derudover får hvert teammedlem værktøjer til at finde sin balance mellem at performe og restituere.

3 vaner til et High Performance Team:

TILLID: Med tillid kan du alt. Uden tillid kan du næsten ingenting. I kommer til at lære, hvordan tillid “ser ud” i hjernen’, og hvordan du kan bruge den viden til at skabe tillid i dine relationer. Undervejs definerer vi et adfærdskodeks, så det er tydeligt for alle, hvordan I skaber gode resultater sammen, også under pres.

FOKUS: Jo mere stressede vi er, desto dårligere performer vi. Helt lavpraktisk sker der det, at adgangen til den del af hjernen, der er kreativ, udviser empati, skaber overblik og træffer gode beslutninger, reduceres, når vi føler os for pressede. Pres kan i nogle tilfælde skabe god fremdrift, men for meget pres over tid, reducerer evnen til at performe. Ved at finde den rette balance mellem det høje gear og restitutionen, kan du skabe en mental balance, hvor du er mentalt skarp og fokuseret.

MOD: For at skabe resultater sammen i et team er MOD afgørende. Mod til at sige til og fra, skabe tydelighed og tage beslutninger med konsekvens. Vi arbejder med øvelser i at blive mere modige, både individuelt og som team.

Teram illu

Workshoppen er for dig:

 • Der gerne vil skabe ekstraordinære resultater og er villig til at implementere
 • Der har MOD til at gå nye veje for at skabe et langtidsholdbart high-performance team og samtidig være tydelig og stærk i egen rolle
 • Der har set og forstået, at TILLID er nøglen til et succesfuldt samarbejde som team
 • Der erkender at snak om stress og tidspres er en udfordring, og er klar til en ny tilgang, der skaber balance med FOKUS på arbejdsglæde og resultater
 • Der gerne vil give dit team konkrete værktøjer til at øge arbejdsglæden.

Skal dit team også være ét af de bedste?

Heldags-workshop med opfølgning

 • En hel dag hvor vi arbejder med de 3 vaner Tillid, Fokus & Mod.
 • Vi arbejder med det relationelle i forhold til samspil og performance i teamet.
 • Vi arbejder med den enkelte deltagers eget High Performance mønster.
 • Dagen vil være en kombination af undervisning og arbejde med værktøjer og nye vaner.
 • Vi planlægger workshoppen i forhold til dit team. Med udgangspunkt i jeres eksisterende kultur, udfordringer og ønsker til ændringer i adfærd.
 • Vi afholder en opfølgnings-session på 2 timer 1-2 måneder efter workshoppen, for at sikre implementering og evt. tilretninger.
 • Pris kr. 35.000 inkl. planlægningsmøde, heldags-workshop og 2 timers opfølgningsmøde.
 • Prisen er ekskl. moms, lokaler og forplejning.
 • Lokaler og forplejning planlægges med teamet.

Savner du mere fokus, mindre pres og mere tid?

De fleste mennesker føler, at de arbejder under et konstant tidspres, og at der ikke er timer nok i døgnet.

Når vi føler os konstant pressede, performer vi ikke optimalt. Vi begynder at arbejde mekanisk og opgaverne skal bare overstås, så vi kan komme videre til den næste opgave.

Vores hjerne slår over i et gear, hvor vi ikke tænker i helhed, hvilket betyder, at kreativitet og handlekraft reduceres. Det betyder typisk også, at vi mister arbejdsglæde og mening.

Samarbejde:

Jeg har indgået et samarbejde med Tina Gaarn Christensen fra Leadinspire. Tina fokuserer på at hjælpe virksomheder med at skabe High Performance teams. Tinas primære fokus er relationen i teamet, og at skabe tillid via bedre kommunikation og adfærd.

team, meeting, business

Om Tina Gaarn Christensen

Tina arbejder med at udvikle bæredygtige high-performance teams med afsæt i hjerneforskning, relations-, adfærds- og kommunikationsteori.

Tina ved, hvordan man får skabt et stærkt VI i et team, der gør det både sjovere, vedvarende og mere effektivt at skabe resultater.

Alle værktøjer præsenteres, så de er umiddelbart implementérbare og relevante for teamets succes.

Læs mere om Tina her

Skab et bæredygtigt team

Et bæredygtigt high-performance team er for os et team, der kan levere gode resultater, både på kort og lang sigt.

For at skabe et bæredygtigt high-performance team, er der en række faktorer, der skal være tilstede:

 • Google fandt i et studie af 180 teams, at ’psychological safety’ (tillid) var afgørende for high-performance teams
 • Medlemmerne skal have meningsfyldte opgaver, som de kan udfordres og udvikles af
 • De skal kende og arbejde med deres faglige og relationelle bidrag til teamet
 • Teamets mål og formål skal være tydeligt
 • Der skal være klare retningslinjer for samarbejde. Fælles sprog, samt enighed om en adfærd, der er med til at skabe den ønskede retning i teamet
 • Det skal være ’sjovt’ og give god energi. En balance mellem pres i form af opgaver og opnåelse af mål, balanceret med restitution
 • Der eksekveres og følges op (ofte) på egen og teamets performance.

FØLG MED PÅ
NYHEDSBREVET

COACHING | FOREDRAG | WORKSHOPS | ONLINE TRÆNING

COACHING  FOREDRAG  WORKSHOPS ONLINE TRÆNING